สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจราจรภายในสถาบัน

เนื่องจากดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น

ขออภัยในความไม่สะดวก