ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น-ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย