พรบ.60 และระเบียบขั้นตอนเสนออนุมัติหลักการ

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently…

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2)

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) เป็นศูนย์วิชาการ…

อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute) เป็นศูนย์วิชาการ…

อ่านเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการทดสอบข้อเข่าเทียมและเท้าเทียม

Every selector has the potential to have unintended side effects by targeting unwanted elements or clashing with other selectors. More…

อ่านเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการทดสอบแรงกดด้วยเครื่องวิเคราะห์แรงกดผิวหนัง

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing…

อ่านเพิ่มเติม