ความรู้การฝังเข็ม

การฝังเข็มคืออะไร

การฝังเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน

การฝังเข็มทำอย่างไร เจ็บหรือไม่

ในขณะที่เข็มผ่านผิวหนังจะมีอาการเจ็บอยู่บ้างแต่ไม่มากและเมื่อเข็มแทงเข้าไปลึกถึงตำแหน่งของจุดฝังเข็มจะมีอาการปวดตื้อๆ หรือปวดหน่วงๆ และปวดร้าวไปตามทางเดินของเส้นลมปราณ

เข็มที่ใช้ฝังใช้ครั้งเดียวหรือไม่

เข็มที่ใช้ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ไม่นำกลับมาใช้อีกเด็ดขาด

การฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร

ตามทฤษฎีแพทย์แผนจีน เชื่อว่าการฝังเข็มทำให้ระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้น และช่วยปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้แพทย์แผนปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า การฝังเข็มทำให้เกิดการหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เอนดอร์ฟิน ซึ่งช่วยระงับอาการปวดและมีสารบางอย่างที่ไปช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วย อีกทั้งยังเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณที่มีการอักเสบนั้นๆ

ประโยชน์จาการฝังเข็ม สามารถรักษาโรค ได้แก่

กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดไหล่ ปวดศีรษะ ไมเกรน
อัมพาต อัมพฤกษ์ ในระยะเเรก ซึ่งมีบางรายการกล่าวว่า การฝังเข็มร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในบางรายอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยได้ดีขึ้นกว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพเพียงอย่างเดียว
โรคอื่นๆ อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ฝังเข็มแต่ละท่าน
สำหรับประโยชน์ของการฝังเข็มในโรคข้อเข่าเสื่อม (ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในงานบริการผู้ป่วยนอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ) มีข้อมูลดังนี้
- ในปี ค.ศ.2001 American College of Rheumatology ได้มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฝังเข็มในโรคข้อเข่าเสื่อม พบมีหลักฐานยืนยันว่า การฝังเข็มช่วยลดอาการปวดเข่าได้
- สมาคมความร่วมมือโรคข้อเเห่งยุโรป (Eular Recommendation ค.ศ. 2003) ได้แนะนำแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โดยแนะนำให้ฝังเข็มรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้ (Strength of Recommendation Level B)

ข้อห้ามในการฝังเข็ม

ห้ามทำการฝังเข็มในผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
ตั้งครรภ์
โรคมะเร็ง (ที่ยังไม่ได้รับการรักษา)
โรคเลือดที่มีความผิดปกติของระบบเเข็งตัวของเลือด
โรคที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยแน่นอน
ผู่ป่วยที่ทานยาละลายลิ่มเลือด
ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นหัวใจ (pacemaker)

ผู้ป่วยที่ต้องการมารับการฝังเข็ม ต้องเตรียมตัว ดังนี้

1. รับประทานอาหารตามปกติไม่ควรทานมากจนเกินไปก่อนการฝังเข็มเสมอ เพราะถ้าฝังเข็มในช่วงผู้ป่วยอ่อนเพลีย หิว หรือแน่นท้องมาก จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นลมได้ง่าย
2. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ไม่อ่อนเพลีย
3. ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป ควรสวมกางเกงที่หลวมสามารถรูดขึ้นได้เหนือเข่า และสวมเสื้อแขนสั้น
4. รับทราบข้อห้าม และต้องไม่เป็นผู้ป่วยที่มีข้อห้ามในการฝังเข็ม
5. ขณะรับการฝังเข็ม อาจมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการปวดมากขึ้น หน้ามืดเป็นลมต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

จะต้องมารับการรักษาโดยการฝังเข็มเป็นเวลานานเท่าไหร่

ฝังเข็มสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ 30 นาที และจะต้องมารับบริการฝังเข็ม อย่างน้อย 3-5 ครั้ง
แล้วแต่การพิจารณาของแพทย์ และโดยเฉพาะโรคเรื้อรังอาจต้องได้รับการฝังเข็มต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานระยะหนึ่ง