แผ่นพับด้านการฟื้นฟู

ด้านการพยาบาล

โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
การนวดหน้าท้องเพื่อช่วยการขับถ่ายอุจจาระ
การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ
การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
แนวทางการให้บริการคลินิกฝังเข็ม
การกระตุ้นทวารหนักด้วยนิ้วมือสำหรับฝึกขับถ่ายอุจจาระ

งานกายภาพบำบัด

ปวดหลัง
ปวดเข่า
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขณะนั่งล้อเข็นในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
อาการปวดหลังสามารถป้องกันได้
ปวดไหล่
การออกกำลังกายด้วยตนเองในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระยะฟื้นตัว ชุดที่ 2
การยืดกล้ามเนื้อ
การดูแลผู้ป่วยอัมพาตในระยะอ่อนแรง
การออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้ป้วยอัมพาตครึ่งซีก ชุดที่ 1
งานกายภาพบำบัด

งานกิจกรรมบำบัด

เอกสารประกอบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับญาติ
การบริหารมือ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยสำลัก
การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดในภาวะกลืนลำบาก
การดูแลหัวไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การใช้รถนั่งคนพิการในชีวิตประจำวัน
เครื่องดามกับการฟื้นฟู
อัมพาตกับโรคหลอดเลือดสมอง
วิธีการใส่เสื้อผ้าในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
กิจกรรมบำบัด
การดัดแปลงห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ
การกระตุ้นพัฒนาการเด็กสมองพิการ

งานกายอุปกรณ์

Foot Clinic คลินิกดูแลสุขภาพเท้า
Silicone House เติมเต็มส่วนที่ขาด...มือและเท้า
กายอุปกรณ์
หลักการเบื้องต้นการดูแลตอแขนขา
หลักการสวมใส่ ขาเทียมระดับใต้เข่า

งานแก้ไขการพูด

การฝึกภาษาและการพูดในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
การรักษาสุขภาพของเส้นเสียง
การฟื้นฟูพัฒนาการภาษาและการพูดในเด็กปากแหว่ง - เพดานโหว่
วิธีการนวดอวัยวะที่ใช้ในการพูดบนใบหน้าเด็ก
การฝึกพูดเบื้องต้นในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีปัญหาการสื่อสาร ตอนที่ 2
การฝึกพูดเบื้องต้นในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มีปัญหาการสื่อสาร ตอนที่ 1
การบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด
การกระตุ้นพัฒนาการภาษาและการพูดในเด็กสองพิการ (Cerebral palsy)
การฝึกพูดในเด็กที่พูดไม่ชัด
การให้บริการในงานแก้ไขการพูด
การฝึกพูดในเด็กออทิสติกเบื้องต้น
การฝึกพูดในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก

การฝึกรับประทานอาหารในเด็กสมองพิการ
ภาวะแทรกซ้อนในเด็กสมองพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ Cerebral palsy (CP)
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
การฝึกพัฒนาการในด้านกิจวัตรประจำวันเด็กสมองพิการ

งานเดย์แคร์

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
วิธีการจัดการกับความเครียด
งานเดย์แคร์

ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

สุขภาพจิตคนพิการและการสนับสนุนด้านจิตใจ
การเลือกรถนั่งคนพิการ
ศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

โภชนบำบัด

อาหารสำหรับผู้เป็นโรคเก๊าท์
อาหารสำหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อาหารสำหรับผู้เป็นภาวะไขมันในเลือดสูง
อาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน