การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation : CBR)

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

ดาวน์โหลดโลโก้
- โลโก้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
- โลโก้กรมการแพทย์
- โลโก้ CBR FORUM 2018
ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญ
(ร่าง) กำหนดการ
แนวทางการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
แบบแจ้งความจำนงส่งผลงาน
Template บทคัดย่อ
แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

* ขยายระยะเวลาส่งผลงาน ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และ ประกาศผลพิจารณาผลงาน 8 มกราคม 2561*

** สามารถลงทะเบียน ได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 และหน้างานวันที่ 24 มกราคม 2561 **