คลินิกกายอุปกรณ์

กายอุปกรณ์

กายอุปกรณ์ คือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กระทำกับอวัยวะภายนอกของร่างกายเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนที่สูญหายหรือบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก หน่วยงานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหว ด้านวิชาการได้มีการจัดทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบ นวัตกรรมและระบบบริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 4 ภูมิภาค เพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการได้เข้าถึงบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับงานบริการหน่วยงานกายอุปกรณ์มีหน้าที่ให้บริการในด้านการตรวจประเมิน ออกแบบ ผลิต ดัดแปลง ซ่อมแซมและแก้ไขกายอุปกรณ์ประเภทต่าง ควบคุมไปทั้งกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม รวมไปถึงรองเท้าสำหรับแก้ไขความพิการ แผ่นเสริมในรองเท้า และ นิ้วมือนิ้วเท้าเทียมชนิดซิลิโคน

กายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์เทียม

คลิกอ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกกายอุปกรณ์

คลิกอ่านรายละเอียด
(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)
วัน รายละเอียดของงานในแต่ละวัน
จันทร์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจวินิจฉัยโรคและให้ใบสั่งกายอุปกรณ์, นักกายอุปกรณ์ตรวจประเมิน หล่อแบบ/วาดแบบ
อังคาร การแต่งหุ่นปูน, อบหุ่น, การขึ้นเบ้าอ่อนและดัดเบรส
พุธ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจสอบกายอุปกรณ์,นักกายอุปกรณ์ทดลองการใช้กายอุปกรณ์ ตรวจสอบกายอุปกรณ์และประเมินผล
พฤหัสบดี การขึ้นรูป, ประกอบวัสดุอุปกรณ์, ตกแต่งสวยงาม, และซ่อมแซมกายอุปกรณ์
ศุกร์ นัดรับกายอุปกรณ์บางชนิดเช่น ขาเทียม, ซ่อมแซมกายอุปกรณ์

การจองคิวนัดหมาย

1. ผู้รับบริการรายใหม่ ติดต่อห้องเวชระเบียนเพื่อทำประวัติใหม่และรอรับแฟ้มประวัติ/ ผู้รับบริการรายเก่า ติดต่อห้องเวชระเบียนเพื่อรับแฟ้มประวัติที่ตึกอำนวยการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค
3. ยื่นแฟ้มที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์ เพื่อรับใบนัดหมายการเข้าตรวจคลินิกกายอุปกรณ์

การเข้าตรวจคลินิกกายอุปกรณ์ (วันจันทร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น.)

1. ผู้รับบริการรับแฟ้มประวัติที่เวชระเบียนตึกอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2. ยื่นแฟ้มประวัติพร้อมใบนัดหมายที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์
3. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำงานกายอุปกรณ์เพื่อตรวจประเมิน วินิจฉัยโรค และรับใบสั่งกายอุปกรณ์
4. พบนักกายอุปกรณ์เพื่อตรวจประเมิน หล่อแบบ และออกแบบกายอุปกรณ์
5. รับใบนัดหมายเพื่อมาทดลองใช้กายอุปกรณ์ และยื่นแฟ้มประวัติคืนที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์
*** หมายเหตุ : อย่าลืมนำรองเท้าที่เหมาะสมจะใช้ในการทดลองกายอุปกรณ์มาด้วย ***

การเข้าตรวจคลินิกกายอุปกรณ์ (วันพุธ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)

1. ผู้รับบริการรับแฟ้มประวัติที่เวชระเบียนตึกอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2. ยื่นแฟ้มประวัติพร้อมใบนัดหมายที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์
3. พบนักกายอุปกรณ์เพื่อทดลองใช้กายอุปกรณ์
4. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจสอบกายอุปกรณ์
5. หากมีการนัดตรวจสอบกายอุปกรณ์เป็นระยะ ๆ หรือนัดรับกายอุปกรณ์ รับใบนัดหมายครั้งต่อไปและยื่นแฟ้มประวัติคืนที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์

กรณีซ่อมแซม

คลิกอ่านรายละเอียด
1. ผู้ป่วยติดต่อห้องเวชระเบียน + เคาน์เตอร์พยาบาล + พบแพทย์ ตึกอำนวยการ
2. ผู้ป่วยติดต่อเคาน์เตอร์ธุรการ ตึกกายอุปกรณ์
3. รอเรียกชื่อเข้าพบนักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกกายอุปกรณ์

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 08.30 น.-12.00 น. นพ.อาทมะ วิเชียรฉาย
พุธ 08.30 น.-16.30 น. นพ.อาทมะ วิเชียรฉาย

การซ่อมแซมกายอุปกรณ์ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.)


1. ผู้รับบริการรับแฟ้มประวัติที่เวชระเบียนตึกอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2. พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจวินิจฉัย
3. ยื่นแฟ้มประวัติที่งานธุรการ อาคารกายอุปกรณ์
4. พบนักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมกายอุปกรณ์
*** หากมีเหตุฉุกเฉินไม่สะดวกมาเข้ารับตรวจคลินิกกายอุปกรณ์ในวันและเวลาที่กำหนด โปรดโทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2592-4242 หรือ 0-2965-9186 ต่อ 6770 ***