กลุ่มที่ 1 กายอุปกรณ์

แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบกางและหุบได้
รายการที่ 1 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบกางและหุบได้
แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบหมุนได้หลายทิศทาง
รายการที่ 2 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบหมุนได้หลายทิศทาง
แขนเทียมระดับเหนือศอก แบบแกนใน สำหรับความยาวตอแขนสั้น
รายการที่ 3 แขนเทียมระดับเหนือศอก แบบแกนใน สำหรับความยาวตอแขนสั้น
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 4 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบตะขอโลหะ มือตะขอปรับการทำงานด้วยสปริงโลหะได้ 2 ระดับและข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยสายควบคุม
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 5 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้วใช้งานได้ ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยสายควบคุม
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 6 แขนเทียมระดับใต้ศอกแบบตะขอโลหะ มือตะขอปรับการทำงานด้วยสริงโลหะได้ 2 ระดับ
แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคุม 2 ช่องทาง
รายการที่ 7 แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคุม 2 ช่องทาง
ขาเทียมระดับใต้เข่า ระบบแกนใน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง
รายการที่ 8 ขาเทียมระดับใต้เข่า ระบบแกนใน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง
ขาเทียมระดับเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง
รายการที่ 9 ขาเทียมระดับเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง
ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว
รายการที่ 10 ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว
ขาเทียมระดับสะโพก ระบบแกนใน ข้อสะโพกชนิดแกนเดี่ยว ข้อเข่าชนิดหลายแกน ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว
รายการที่ 11 ขาเทียมระดับสะโพก ระบบแกนใน ข้อสะโพกชนิดแกนเดี่ยว ข้อเข่าชนิดหลายแกน ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว
เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือย
รายการที่ 12 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือย
เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบวาล์วแบบทางเดียว
รายการที่ 13 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบวาล์วแบบทางเดียว
เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าชนิดซิลิโคนหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
รายการที่ 14 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าชนิดซิลิโคนหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า
อุปกรณ์เสริมข้อเท้า ชนิดพลาสติก แบบมีแกนกลางรับและถ่ายแรง
รายการที่ 15 อุปกรณ์เสริมข้อเท้า ชนิดพลาสติก แบบมีแกนกลางรับและถ่ายแรง
ถุงมือเทียม
รายการที่ 16 ถุงมือเทียม