คลินิกกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด

เป็นหน่วยงานบริการทางคลินิกที่ให้บริการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ด้วยเทคนิค และเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้พิการสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อการเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับชาติ (National Health Authority) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้บริการระดับตติยภูมิและสูงกว่าและพัฒนาการวิจัยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ขั้นตอนการขอรับบริการ (คลินิกกายภาพบำบัด)

คลิกอ่านรายละเอียด
ผู้ป่วยนอก
1. พบแพทย์ที่งานบริการผู้ป่วยนอก และแพทย์สั่งการรักษาทางกายภาพบำบัด
2. นำแฟ้มประวัติพร้อมใบสั่งการรักษามาติดต่อที่ตึกกายภาพบำบัด/ธาราบำบัด
3. ลงทะเบียนและนัดหมายวัน - เวลารับบริการ รับฟังข้อมูลการรับบริการกับเจ้าหน้าที่
4. เข้ารับบริการกายภาพบำบัด ตามวัน - เวลานัด
ผู้ป่วยใน
1. แพทย์เจ้าของไข้ ตรวจประเมินและสั่งการรักษา
2. พยาบาลและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยใน ประสานกับงานกายภาพบำบัด เพื่อนัดรอบเวลา
3. เข้ารับบริการกายภาพบำบัด ตามวัน - เวลานัด
สิทธิในการรับการรักษาทางกายภาพบำบัด
สิทธิจ่ายตรง
สิทธิข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิ์ประกันสังคม (กรณีมีใบส่งตัวเท่านั้น)
สิทธิบัตรผู้พิการ สิทธิ ท.74 (บางรายการจำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างหรือจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ครอบคลุมในสิทธิการรักษา)
สิทธิขออนุเคราะห์
ติดต่องานกายภาพบำบัด
หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-4242, 02-591-5455
งานกายภาพบำบัด : ต่อ 6750-2 , ธาราบำบัด : ต่อ 8950 , หุ่นยนต์ฝึกเดิน : ต่อ 6751
ลำดับ รายการ ราคา (ในเวลา) ราคา (นอกเวลา) หน่วย
1 การประคบความร้อน 60 90 แผ่น
2 การกระตุ้นไฟฟ้า 120 180 ตำแหน่ง
3 การบำบัดด้วยเครื่องเหนือเสียง 100 150 ตำแหน่ง
4 การบำบัดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า 140 200 ตำแหน่ง
5 การบำบัดด้วยช๊อตเวฟไดอะเธอมี่ 100 150 ตำแหน่ง
6 การบำบัดด้วยเครื่องช็อกเวฟ 220 330 ตำแหน่ง
7 การดึงคอ/หลังด้วยเครื่องดึง 100 150 ตำแหน่ง
8 การดัดดึง ขยับเคลื่อนข้อ 260 390 ตำแหน่ง
9 โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการรักษา 100 150 เทคนิค/ครั้ง
10 การบริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน 2,500 3,000 ครั้ง
11 การบริการเครื่องวิเคราะห์การลงน้ำหนัก 300 450 ครั้ง
12 ธาราบำบัด (Hydrotherapy) 1,200 1,800 ครั้ง

บริการของเรา

จุดบริการให้คำปรึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด
บริการให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยรายใหม่ที่มานัดทำการรักษาโดยนักกายภาพบำบัด คัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามดุลยพินิจของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ให้ได้รับบริการในทันที มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกราย ให้ได้การรักษาเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่บ้าน ให้บริการในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-12.00 น.

ห้องไฟฟ้าบำบัด

คลิกอ่านรายละเอียด
ให้บริการการตรวจประเมิน และรักษา ภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น อาการปวดคอ ไหล่ติด ปวดหลัง ปวดเข่า อาการชา อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเทคนิคการรักษาด้วยการดัดดึงการรักษาด้วยการออกกำลังกาย เพื่อลดอาการปวด บวม เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
ในเวลาราชการ เปิดให้บริการ 4 รอบเวลา
1. เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. เวลา 09.30 - 10.30 น.
3. เวลา 10.30 - 11.30 น.
4. เวลา 13.15 น.
นอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.00น.-19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30น.-11.00 น.

ห้องพลบำบัด

คลิกอ่านรายละเอียด

ห้องพลบำบัด ให้บริการตรวจประเมิน การรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอันเกิดพยาธิสภาพที่สมองและไขสันหลัง ได้แก่ โรคเส้นเลือดสมอง ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ ผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการออกกำลังกาย ฝึกการทรงตัว การเคลื่อนไหว การทำกิจกรรม วางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นตามศักยภาพของผู้ป่วย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของญาติหรือผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 5 รอบเวลา
1. เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. เวลา 09.40 - 10.40 น.
3. เวลา 10.50 - 11.50 น.
4. เวลา 13.00 - 14.00 น.
5. เวลา 14.00 - 15.00 น.
นอกเวลาราชการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -11.00 น.

บริการการฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกอบด้วย 3 หน่วยบริการ ดังนี้
บริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน
ให้บริการฝึกเดินบนสายพาน โดยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงและควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีขาของหุ่นยนต์ ทำหน้าที่พยุงขาของผู้ป่วยและช่วยการเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางการเดินได้อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้ที่มารับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน เด็กพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวล่าช้า จากสมองพิการ ดาวน์ซินโดรม
บริการวิเคราะห์และฝึกการทรงตัว
ให้บริการวิเคราะห์การทรงตัวและการลงน้ำหนักของผู้ป่วยขณะยืนและเดิน ฝึกการทรงท่าและการควบคุมการทรงตัวด้วยเครื่องกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึกของข้อต่อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกระดูกสันหลังหรือข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
บริการเครื่องไอโซไคเนติค
ให้บริการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเข่า สะโพก นักกีฬา
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 5 รอบเวลา
1. เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. เวลา 09.40 - 10.40 น.
3. เวลา 10.50 - 11.50 น.
4. เวลา 13.00 - 14.00 น.
5. เวลา 14.00 - 15.00 น.
นอกเวลาราชการ เฉพาะบริการหุ่นยนต์ฝึกเดิน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 1600-18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -11.00 น.

ธาราบำบัดและสปาทางการแพทย์

คลิกอ่านรายละเอียด

ธาราบำบัด ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการปวดเนื่องจากความผิดปกติของระบบกระดูกกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้แก่ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม และให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต เด็กสมองพิการ ดยใช้หลักการน้ำอุ่นและน้ำวนเพื่อการรักษา ผ่อนคลาย และเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ประเมินและให้การรักษา ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุณมาตรฐานคุณภาพน้ำด้วยระบบน้ำเกลือ และรักษาระดับอุณหภูมิเพื่อการรักษา
สปาทางการแพทย์และฟิตเนส ประกอบด้วยห้องซาวน่า สตีม อ่างน้ำวน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อการผ่อนคลายและลดอาการปวด และเครื่องออกกำลังกาย ที่นอกเหนือจากมาสามารถใช้กับบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนเพื่อการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 5 รอบเวลา ดังนี้
1. เวลา 08.30 - 09.30 น.
2. เวลา 09.40 - 10.40 น.
3. เวลา 10.50 - 11.50 น.
4. เวลา 13.00 - 14.00 น.
5. เวลา 14.00 - 15.00 น.
นอกเวลาราชการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 18.00น.
เสาร์ เวลา 08.30 -11.00 น.