กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ทางการมองเห็น

อุปกรณ์ขยายภาพช่วยการมองเห็น แบบ Electronic ระบบ digital (VA 3011)
รายการที่ 1 อุปกรณ์ขยายภาพช่วยการมองเห็น แบบ Electronic ระบบ digital (VA 3011)
อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 2.0 - 3.0 เท่า ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้ (VA 3012)
รายการที่ 2 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 2.0 - 3.0 เท่า ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้ (VA 3012)
อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 2.0 - 3.0  เท่า ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้พร้อมแสงไฟในตัว (VA 3012)
รายการที่ 3 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 2.0 - 3.0 เท่า ชนิดที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้พร้อมแสงไฟในตัว (VA 3012)
อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 5.0 - 6.0 เท่า ชนิดมีที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้ (VA 3014)
รายการที่ 4 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 5.0 - 6.0 เท่า ชนิดมีที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้ (VA 3014)
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 5 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 10 เท่า ชนิดมีที่สอดปากกาเขียนหนังสือได้ (VA 3009)
แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 3 เท่า (VA 1008)
รายการที่ 6 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 3 เท่า (VA 1008)
แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 4 เท่า (VA 1009)
รายการที่ 7 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 4 เท่า (VA 1009)
แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 5 เท่า (VA 1010)
รายการที่ 8 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 5 เท่า (VA 1010)
 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 6 เท่า (VA 1011)
รายการที่ 9 แว่นตาขยายภาพแบบตาเดียว ซึ่งมี Optics ชนิด Diffractive กำลังขยาย 6 เท่า (VA 1011)
อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 3.9 - 4.5 เท่า หน้าเลนส์กว้างชนิดมีด้ามถือและแสงไฟในตัว (VA 2010)
รายการที่ 10 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้งกำลังขยาย 3.9 - 4.5 เท่า หน้าเลนส์กว้างชนิดมีด้ามถือและแสงไฟในตัว (VA 2010)
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 11 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 3.0 - 4.0 เท่า (VA 3016)
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 12 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 12 - 12.5 เท่า (VA 3017)
แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 6D เลนส์มีข้างเดียว
รายการที่ 13 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 6D เลนส์มีข้างเดียว (VA 3018)
แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 8D เลนส์มีข้างเดียว (VA 3019)
รายการที่ 14 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 8D เลนส์มีข้างเดียว (VA 3019)
แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 10 D เลนส์มีข้างเดียว (VA3020)
รายการที่ 15 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูนที่มีกำลังขยายสูง 10 D เลนส์มีข้างเดียว (VA3020)
แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2 เท่า (VA 3022)
รายการที่ 16 แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2 เท่า (VA 3022)
แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2.25 เท่า (VA 3023)
รายการที่ 17 แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2.25 เท่า (VA 3023)
แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2.5 เท่า หรือ 10 ไดออปเตอร์ (VA 3024)
รายการที่ 18 แว่นขยายมือถือแบบพกพา กำลังขยาย 2.5 เท่า หรือ 10 ไดออปเตอร์ (VA 3024)
แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 5 เท่า หรือ 20 ไดออปเตอร์ (VA 2005)
รายการที่ 19 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 5 เท่า หรือ 20 ไดออปเตอร์ (VA 2005)
แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 7 เท่า หรือ 28 ไดออปเตอร์ (VA 2006)
รายการที่ 20 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 7 เท่า หรือ 28 ไดออปเตอร์ (VA 2006)
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 21 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 3.5 เท่า หรือ 14 ไดออปเตอร์ (VA 3027)
แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +6 D(VA 3028)
รายการที่ 22 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +6 D (VA 3028)
แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +8 D (VA 3029)
รายการที่ 23 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +8 D (VA 3029)
แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +10 D (VA 3030)
รายการที่ 24 แว่นตาขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนส์ +10 D (VA 3030)
ตัวอย่างยังไม่มีค่ะ
รายการที่ 26 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 10 เท่า หรือ 39 ไดออปเตอร์ (VA 2007)
แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 12 - 13 เท่า (VA 2008)
รายการที่ 27 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 12 - 13 เท่า (VA 2008)
แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 14 - 15 เท่า (VA 3033)
รายการที่ 28 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 14 - 15 เท่า (VA 3033)
เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 50 mm รุ่น 6913 (VA 3003)
รายการที่ 29 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 50 mm รุ่น 6913 (VA 3003)
เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 65 mm รุ่น 6912 (VA 3002)
รายการที่ 30 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 65 mm รุ่น 6912 (VA 3002)