กลุ่มที่ 5 อุปกรณ์ช่วยการเดิน

รายการที่ 1 เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior เบอร์ S
รายการที่ 2 เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior เบอร์ M
รายการที่ 3 เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior เบอร์ L
รายการที่ 4 เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior เบอร์ XL
เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior
เครื่องช่วยฝึกเดินของเด็กชนิด 4 ล้อ พับได้ชนิด Posterior