อัตราค่าธรรมเนียมหัตถการแพทย์ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

feetable4

 

 

Please follow and like us:
Facebook
YouTube