เลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 9

ประกาศเลื่อนการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 9

จากเดิมวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไรัส COVID-19

เป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาคม
รอประกาศรายละเอียดจากทางสถาบันฯ อีกครั้ง

ลงประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.

Please follow and like us:
Facebook
YouTube