รวมพลัง ต้านทุจริต คือหนึ่งในภารกิจสถาบันสิรินธร

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รวมพลัง ต้านทุจริต