วีดีโอ (ฉบับภาษามือ​ 🖐) แนะนำการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19

👾คลิปที่ 1 : “คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง” 👉ลิ้งก์คลิป

🤟คลิปที่ 2 : “คำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่อป้องกันไวรัส COVID-19” 👉ลิ้งก์คลิป

สามารถรับชมและนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นต่อไป

จัดทำโดย : วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

ติดตาม​ข่าวสาร​ได้ที่​ : https://rs.mahidol.ac.th

Please follow and like us:
Facebook
YouTube