งดให้บริการงานบริการผู้ป่วยนอกในวันอาทิตย์

งดให้บริการงานบริการผู้ป่วยนอก วันที่ 18 เมษายน 2563

คนไข้ที่มีนัดกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสามารถมารับบริการได้ปกติ

Please follow and like us:
Facebook
YouTube