การอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เบื้องต้นฯ

การอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เบื้องต้น ด้านกิจกรรมบำบัด อรรถบำบัดและอุปกรณ์ช่วยคนพิการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข

รายละเอียด