อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง

แนวทางการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
1.เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
1

2.ขั้นตอนการขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
2

3.รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
3

4.ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์
4.1ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์ หมวดกายอุปกรณ์
4-1

4.2ข้อบ่งชี้การพิจารณาให้อุปกรณ์ หมวดรถนั่งคนพิการและหมวดอื่นๆ
4-2

5.แบบติดตามหลังการให้อุปกรณ์
5

รถนั่งคนพิการสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวระดับรุนแรง (รถ CP แบบพับได้)

การประเมินเพื่อพิจารณารถนั่งคนพิการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

 

ไฟล์แนบ

 • pdf 1
  File size: 110 KB Downloads: 364
 • pdf 2
  File size: 168 KB Downloads: 264
 • pdf 3
  File size: 163 KB Downloads: 285
 • pdf 4-1
  File size: 340 KB Downloads: 241
 • pdf 4-2
  File size: 159 KB Downloads: 269
 • pdf 5
  File size: 221 KB Downloads: 243