ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พิการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พิการ

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

 

Attendee list
Please follow and like us:
Facebook
YouTube