ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

list

รายชื่อโรงแรม

hotel