รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
– มีต้นสังกัด 1 ตำแหน่ง
– ไม่มีต้นสังกัด 1 ตำแหน่ง
(เพื่อรับต้นสังกัดสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ)

รายละเอียด คลิ้กที่นี่

Please follow and like us:
Facebook
YouTube