หนังสือแนวทางทางเวชปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก Clinical Practice Guidelines : dysphagia

หนังสือแนวทางทางเวชปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก
Clinical Practice Guidelines : dysphagia

ปกหนังสือแนวทางปฎิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก Clinical Practice Guidelines : dysphagia

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หนังสือแนวทางด้านการฟื้นฟูอื่นๆ