ท่านสามารถ “นัดพบแพทย์” ออนไลน์ได้แล้ว สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางนี้

ท่านสามารถ “นัดพบแพทย์” ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. นัดพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านทางไลน์ ID : 025915455 หรือสแกน QR Code ด้านบน

2. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการตรวจรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้

2.1 ประวัติการรักษาเดิม/ประวัติการรักษาล่าสุด

2.2 ผลตรวจเลือดล่าสุด

2.3 ผลเอกซเรย์/เอ็มอาร์ไอ/ซีทีสแกน/คลื่นไฟฟ้าหัวใจ/อัลตร้าซาวด์หัวใจ และ อื่นๆ

2.4 ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2.5 วันนัดตรวจตามอาการของโรงพยาบาลเดิม

3. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาติดต่อที่

โทร. 02-591-5455 ต่อ 6705  ในเวลา 13.00 – 15.00 น. หรือ E-mail : snmri.opd@gmail.com

 

 

Please follow and like us:
Facebook
YouTube