หอผู้ป่วยสามัญ


รายละเอียดคลินิก
เตียงสามัญ ราคาค่าเตียง+อาหาร 420 บาท

รายละเอียดห้องพัก
– หอผู้ป่วยชาย : 18 เตียง พิเศษชาย 5 เตียง
– หอผู้ป่วยหญิง : 18 เตียง พิเศษหญิง 6 เตียง