ประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน

 

 (Refreshing Rehabilitation Nursing Care for IMC)

วันที่  24-26  มกราคม 2567

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

***ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม

 

ขอความอนูเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าอบรมพัฒนาความรู้ฯ
ขอเชิญบุคลารในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมฯ (ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ)