งานบริการผู้ป่วยนอก


ในเวลาราชการ
วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 07.30 น.–12.00 น.

นอกเวลาราชการ
วันจันทร์–วันศุกร์
เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์
เวลา 08.00–12.00 น.

0-2591-5455
ต่อ 6705 , 8915, 8916
วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 13.00-15.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-ทางไลน์ (Line ID) : @444kvvpx

 

งานบริการผู้ป่วยนอกเป็นหน่วยบริการทางคลินิกที่ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัย และประเมินความพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพื่อรับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยประเภทต่างๆ

เวลาทำการ
• สำหรับคลินิกในเวลา วันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30 น.–12.00 น.
• ส่วนคลินิกนอกเวลา วันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่าง เวลา 16.30–20.00 น. วันเสาร์–อาทิตย์ระหว่าง เวลา 08.00–12.00 น.

กลุ่มผู้รับบริการ
1. ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวด ข้อยึดติด
2. ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของระบบประสาท เช่น อัมพาติจากเส้นเลือดสมองตีบ แตก ตัน
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ เช่น อาการอ่อนแรงของแขนและขา หรือ ขาทั้งสองข้าง
4. ผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
5. ผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะ แขนขาขาด ตั้งแต่กำเนิดและภายหลัง