คลินิกกายอุปกรณ์


คลินิกกายอุปกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ทั้งกายอุปกรณ์เทียมได้แก่ การทำขา-แขนเทียม สำหรับคนพิการแขน-ขาขาด หรือที่พิการแต่กำเนิด ทั้งวัตถุประสงค์ในเรื่องการใช้งานและเพื่อความสวยงาม กายอุปกรณ์เสริม ได้แก่ การทำอุปกรณ์เพื่อประคองส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นพลาสติกดามข้อเท้า Plastic AFO พลาสติกหรือโลหะดามขา การทำอุปกรณ์พยุงฝ่าเท้าสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของอุ้งเท้าและฝ่าเท้า รวมถึงคลินิกซิลิโคนเพื่อความสวยงาม เช่นผู้ที่ต้องการทำนิ้วเทียม มือเทียมหรือเท้าเทียม โดยนักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ และทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

กลุ่มผู้รับบริการ
1.คนพิการทั้งที่แขน-ขาขาด หรือผู้ที่พิการแต่กำเนิด
2.ผู้ป่วยที่มีอาการปวดส้นเท้าและฝ่าเท้า หรือมีแผลเบาหวานที่เท้า
3.ผู้ป่วยที่นิ้วหรือรยางค์บางส่วนของร่างกายขาดและต้องการทำอุปกรณ์เพื่อความสวยงาม
4.ผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนการให้บริการ

สำหรับผู้ป่วยใหม่
1.ทำทะเบียนประวัติที่ห้องเวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์
2.พบแพทย์เพื่อสั่งการรักษาและส่งมาจองคิวที่คลินิกกายอุปกรณ์
3.มาที่คลินิกกายอุปกรณ์เพื่อลงทะเบียน
4.ประเมินความพร้อมกับนักกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพในงานกายอุปกรณ์
5.รับใบนัดที่งานธุรการงานกายอุปกรณ์

สำหรับผู้ป่วยนัด
1.มาตามนัดที่ตึกกายอุปกรณ์ตามรอบเวลา
2.สแกนใบนัดที่ตู้คิออส หน้าตึกกายอุปกรณ์
3.ยื่นเอกสารที่งานธุรการงานกายอุปกรณ์
4.พบนักกายอุปกรณ์ตามแผนกต่างๆที่นัดหมายตามรอบเวลา

สำหรับผู้ป่วยมาซ่อม/แก้ไขกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
1.ติดต่องานเวชระเบียน/ตรวจสอบสิทธิ์
2.พบแพทย์เพื่อสั่งการรักษา
3.ยื่นเอกสารที่งานธุรการกายอุปกรณ์
4.พบนักกายอุปกรณ์เพื่อซ่อม/แก้ไขกายอุปกรณ์ตามแผนกต่างๆ

บริการของเรา


การรับบริการมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วย โดยนักกายภาพบำบัดก่อนเข้ารับการทำกายอุปกรณ์เสริมและเทียม

1.งานกายอุปกรณ์เทียม ให้บริการด้านการทำแขนเทียม และขาเทียม ระดับต่างๆ เช่น ขาเทียมระดับใต้เข่า ขาเทียมระดับเหนือเข่า
2.งานกายอุปกรณ์เสริม ให้บริการด้านการทำกายอุปกรณ์เสริม เช่น พลาสติกดามขา พลาสติกดามข้อเท้า เบรสโลหะ และกายอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ
3.คลินิกเท้าและรองเท้า ให้บริการด้านสุขภาพเท้า ด้วยการทำแผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาต่างๆของเท้าเช่น เท้าแบน อุ้งเท้าสูง และรองช้ำ รวมถึงการทำรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าและผู้พิการที่จำเป็นต้องตัดรองเท้าเฉพาะราย
4.งานซิลิโคน ให้บริการในผู้ป่วยที่นิ้วมือนิ้วเท้าขาดบางส่วนหรือทั้งมือ การทำใบหูเทียมสำหรับผู้ที่ใบหูขาดและต้องการทำชิ้นงานซิลิโคนเพื่อความสวยงาม

พื้นฟูผู้พิการแขน-ขาขาดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD)

การให้บริการพื้นฟูผู้พิการแขนขาขาดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD) ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1.การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการทำกายอุปกรณ์เทียมในผู้ป่วยที่ยังไม่พร้อม (Pre Prosthesis training) เช่น ผู้ป่วยที่แผลยังไม่หาย หรือผู้ป่วยที่ยังมีอาการบวมของตอแขนหรือตอขา
2.การฝึกเดินกับขาเทียมในผู้ป่วยที่ได้รับขาเทียมแล้ว และการฝึกการใช้แขนเทียมหลังจากได้รับแขนเทียมแบบใช้งานได้ (Post Prosthesis training)

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วยจะได้รับบริการหลังจากได้รับการส่งต่อจากคลินิกกายอุปกรณ์

การประเมินการใช้กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม

การให้บริการ การประเมินการใช้กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในผู้ป่วยที่มาทดลองกายอุปกรณ์เสริมหรือกายอุปกรณ์เทียม

ขั้นตอนการรับบริการภายใน
ผู้ป่วยจะได้รับใบนัด หลังจากรับบริการหล่อแบบเพื่อทำกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมเรียบร้อยแล้ว