หอผู้ป่วยสามัญ


รายละเอียดคลินิก
เตียงสามัญ ราคาค่าเตียง+อาหาร 420 บาท

รายละเอียดห้องพัก
– หอผู้ป่วยชาย : 18 เตียง พิเศษชาย 5 เตียง
– หอผู้ป่วยหญิง : 18 เตียง พิเศษหญิง 6 เตียง

สามัญชาย

ราคาเตียง + ค่าอาหาร

420

สามัญหญิง

ราคาเตียง + ค่าอาหาร

420

พิเศษ Size S

ราคาห้อง + ค่าอาหาร

2000