หอผู้ป่วยพิเศษ


รายละเอียดคลินิก
ไซส์ S 11 เตียง ราคา 2000 บาท
ไซส์ M 1 เตียง 2500 บาท
ไซส์ L 1 เตียง 3000 บาท
หมายเหตุ
สิทธิ์เบิกต้นสังกัด (PF) สามารถเบิกค่าห้อง+อาหารได้ 1,000 บาท
สำหรับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนลด ส่วนเกิน 50%

size S

ราคาห้อง

2000

size M

ราคาห้อง

2500

size L

ราคาห้อง

3000

ค่าอาหารสามัญ

ค่าอาหาร

200

ค่าอาหาร FEED

ค่าอาหาร

250

ค่าอาหารพิเศษ

ค่าอาหาร

260